पुष्पाग्रज : अशोक नाईक तुयेकर : शिक्षण बीएससी(केमिस्ट्री) : शिक्षक: पत्रकार

पुष्पाग्रज : अशोक नाईक तुयेकर : शिक्षण बीएससी(केमिस्ट्री) : शिक्षक: पत्रकार

पहिल्या काव्यसंग्रहाची दुसरी आवृत्ती


कॅलिडोस्कोप : दुसरी आवृत्ती :
गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ, पणजी : 2012
पहिल्या काव्यसंग्रहाची दुसरी आवृत्ती
कवी पुष्पाग्रज यांच्या ‘कॅलिडोस्कोप’
कवितासंग्रहाची दुसरी आवृत्ती प्रकाशित होत आहे
ही कवीच्या भाग्याची बाब आहे. कवी पुष्पाग्रज
यांच्या ‘कॅलिडोस्कोप’मधील कविता नवकाव्याच्या
जातकुळीच्या आहेत. उच्च काव्यधर्माची प्रचिती
देणारी अशी ही कविता आहे. आशयाची
आत्ममग्नता, नावीन्यपूर्ण शब्दरचना व
प्रतिक्रियात्मक प्रकटीकरणामुळे ‘कॅलिडोस्कोप’
काव्यसंग्रहातील कविता वाचनीय झाल्या आहेत.
वरवर वाचून ह्या कविता समजण्यासारख्या नाहीत.
एकाग्र मनाने कवीच्या शब्दविश्‍वाचा शोध घेत
वाचल्या तरच ह्या कविता समजण्यासारख्या
आहेत. कॅलिडोस्कोपमधल्या रंगतरंगी आकृत्तींच्या
दृष्टीकोनातून पाहिलं तर ह्या कवितेची काव्यगर्भता
विविध विषयांना स्पर्श करताना जाणवते. गंभीर
प्रकृतीची पुष्पाग्रज यांची कविता प्रतिमा, प्रतीकांनी
सजलेली आहे. एका कवितेत कवी लिहितो - ‘होडी
बुडते आहे हे कळल्यानंतरचा हा प्रवास’ असाच
प्रवास आहे ह्या काव्यवैभवाचा. ह्या संग्रहात ग्येय
कविता कमी आहेत, पण मुक्तछंदाचा दर्जेदार व
नावीन्यपूर्ण वापर कवीने केला आहे. विविध
पातळींवर घेतलेला आत्मशोध हा ह्या कवितेचा मूळ
स्वभाव आहे. ‘गोकुळ’ ही ह्या संग्रहातली सर्वात
श्रेष्ठ दर्जाची कविता आहे. अशा दर्जाची
काव्यनिर्मिती कवीने ह्यापुढेही करावी, हीच इच्छा

- सुदेश शरद लोटलीकर
(कॅलिडोस्कोप (दुसरी आवृत्ती)चा ब्लर्ब)

No comments:

Post a Comment